Časopis "Naše liečivé rastliny" vychádzal od roku 1963 ako československý časopis o liečivých rastlinách. V roku 1998 došlo k jeho premenovaniu, pretože v časopise sa píše nielen o našich domácich liečivých rastlinách ale o liečivých rastlinách v širšom slova zmysle. Jeho názov od roku 1998 je "Liečivé rastliny".
Súčasným vydavateľom časopisu je vydavateľstvo Herba, spol. s r.o.
Časopis vychádza ako dvojmesačník (6 čísel v roku) a je určený pre všetkých záujemcov o liečivé rastliny. Cena jedného čísla je 25,00 Sk pre predplatiteľov.
Informácie a možnosť objednať si časopis nájdete na adrese www.herba.sk.

OZ Veronica, 12. marec 2008