V týchto dňoch sa do predaja dostali novinky z produkcie vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA. Jedným z nich je aj tradičný titul LIEČIVÉ RASTLINY, ktorý je po prvý raz vo voľnom predaji.
Časopis je populárno-vedecký dvojmesačník, ktorý vychádza už 44 rokov a je jediný svojho druhu na Slovensku i v Čechách. Je to slovensko-český časopis, ide o dlhoročnú tradíciu. Preto aj zloženie redakčnej rady je slovensko-české, sú v nej zastúpení poprední odborníci z oboch republík.
Časopis je zameraný na zdravie človeka - prevenciu pred ochorením a liečbu rôznych ochorení. Pri závažnejších však odporúča fytoterapiu len ako doplnkovú liečbu po dohode s lekárom. Prednosťou časopisu je, že na rozdiel od iných upozorňuje na nežiaduce účinky pri užívaní liečivých rastlín a na možné interakcie a riziká pri súčasnom užívaní s liekmi. Cieľom časopisu je informovať laickú aj odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch z oblasti liečivých rastlín, ako je pestovanie, zber a využitie liečivých rastlín, prináša informácie o fytoterapii pri prevencii a liečbe ochorení, najnovšie poznatky vedy a výskumu u nás i v zahraničí, o správnej životospráve, recepty, informácie o prírodných produktoch.
Súčasťou časopisu je 4-stranová farebná príloha: Miniatlas liečivých rastlín umiestnená do stredu časopisu. Je určená na založenie malého atlasu liečivých rastlín pre čitateľov.

Petržalské noviny, 1. jún 2007