Časopis Kúpele je štvrťročník zameraný na propagáciu nového imidžu liečebných kúpeľov, založených na prírodnom bohatstve minerálnych a termálnych prameňov, odbornej medicínskej starostlivosti v kontexte so zásadami prevencie a zdravého životného štýlu.
Prezentuje nové možnosti a prístupy v liečbe a udržiavaní dobrej kvality života aj u chronických pacientov. V spolupráci s odborníkmi v oblasti kúpeľníctva orientuje čitateľov v nových trendoch vývoja európskeho kúpeľníctva, charakterizuje rozdiely medzi kúpeľníckymi produktmi a wellness produktmi, poukazuje na šance ich existencie a rozvoja. Časopis prezentuje slovenské liečebné kúpele z hľadiska ich jedinečnosti, poskytuje priestor na propagáciu príslušných regiónov Slovenska. Mapuje voľnočasové aktivity, ponúka propagáciu možností poznávania prírodného bohatstva, historických pamiatok, propagáciu kultúrnych podujatí, športových aktivít, rekreačných, regeneračných, kozmetických služieb aj gastroponuky v danom regióne.

Petržalské noviny, 27. marec 2008