V týchto dňoch sa do predaja dostali novinky z produkcie vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA. Jedným z nich je aj tradičný titul LIEČIVÉ RASTLINY, ktorý je po prvý raz vo voľnom predaji.
Časopis je populárno-vedecký dvojmesačník, ktorý vychádza už 44 rokov a je jediný svojho druhu na Slovensku i v Čechách. Je to slovensko-český časopis, ide o dlhoročnú tradíciu. Preto aj zloženie redakčnej rady je slovensko-české, sú v nej zastúpení poprední odborníci z oboch republík.
Časopis je zameraný na zdravie človeka - prevenciu pred ochorením a liečbu rôznych ochorení. Pri závažnejších však odporúča fytoterapiu len ako doplnkovú liečbu po dohode s lekárom. Prednosťou časopisu je, že na rozdiel od iných upozorňuje na nežiaduce účinky pri užívaní liečivých rastlín a na možné interakcie a riziká pri súčasnom užívaní s liekmi. Cieľom časopisu je informovať laickú aj odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch z oblasti liečivých rastlín, ako je pestovanie, zber a využitie liečivých rastlín, prináša informácie o fytoterapii pri prevencii a liečbe ochorení, najnovšie poznatky vedy a výskumu u nás i v zahraničí, o správnej životospráve, recepty, informácie o prírodných produktoch.
Súčasťou časopisu je 4-stranová farebná príloha: Miniatlas liečivých rastlín umiestnená do stredu časopisu. Je určená na založenie malého atlasu liečivých rastlín pre čitateľov.

Petržalské noviny, 1. jún 2007


0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Bleskovky

2021 - oznam

V súvislosti so situáciou okolo COVID-19 a prácou z domu nedvíhame kontaktnú pevnú linku. V prípade volajte 0905 174 588, prípadne píšte na mejl.

Zmena sídla spoločnosti (poštovej adresy) na  Bárdošova 3, 831 01 Bratislava (od 27. 3. 2021). Redakcie zostali na pôvodnej adrese Limbova 12

Inzercia