Cenník inzercie


Kontakt na inzertné oddelenie vydavateľstva HERBA: +421 2 5477 6681
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk


Časopis LIEČIVÉ RASTLINY


Celofarebný populárno-vededecký dvojmesačník Liečivé rastliny, ktorý vychádza už 44 rokov a je jediný svojho druhu na Slovensku a v Čechách. Je to slovensko-český časopis, ktorý má dlhoročnú tradíciu – taktiež zloženie redakčnej rady je slovensko-české a sú v nej zastúpení poprední odborníci z oboch republík.
Časopis Liečivé rastliny je zameraný na zdravie človeka – na prevenciu pred ochorením a tiež liečbu ochorení. Pri závažnejších ochoreniach však odporúča fytoterapiu len ako doplnkovú liečbu, a to po dohode s lekárom. Upozorňuje na možné interakcie a riziká pri užívaní liečivých rastlín spolu s liekmi.
Cieľom časopisu Liečivé rastliny je informovať odbornú aj laickú verejnosť o najnovších poznatkoch z oblasti liečivých rastlín ako je pestovanie, zber a využitie liečivých rastlín, prináša informácie o fytoterapii pri prevencii a liečbe ochorení, najnovšie poznatky vedy a výskumu u nás aj v zahraničí, o správnej životospráve, recepty, informácie o prírodných produktoch.
Uverejňuje práce našich aj českých odborníkov z oblasti liečivých rastlín, poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy, kozmetiky a propaguje rôzne voľnopredajné produkty z uvedených oblastí.
Uverejňujeme 4-stranovú prílohu: „MINIATLAS LIEČIVÝCH RASTLÍN“ umiestnenú do stredu časopisu – určená je na založenie malého atlasu liečivých rastlín pre čitateľov.

Distribúcia časopisu Liečivé rastliny:
prostredníctvom distribučných spoločností cez stánky a obchodné siete na celom Slovensku predplatiteľom (aj do lekární), v ČR predplatiteľom

Technické údaje:
Ročník: XLVI.
Formát:
170 x 240 (šírka x výška) mm

Počet strán: 48
Počet čísiel/rok: 6

Technické údaje pre výrobu inzercie v časopise Liečivé rastliny:
Rozmer: 170 x 240 (šírka x výška) mm 5 mm na orez
Výťažky: 180 x 250 mm
Raster: 60
Tlač. technológia: ofsetová tlač
Papier: obálka 135 g krieda
Min. rastrový bod: 0,5 %, max. rastrový bod: 95%
Podklady dodať na CD, prípadne e-mailom vo formáte PDF tlačovej kvality*
*CMYK a zbalený použitý font písma alebo font prevedený do kriviek. V inom prípade náš systém automaticky nahradzuje písmo systémovým variantom čím neručíme za korektnosť textu !!!
Cena za číslo: € 2 (10 € pre predplatiteľov)

Kompletný cennik inzercie v časopise Liečivé rastliny si môžete stiahnuť na stránke časopisu Liečivé rastliny
 


Časopis KÚPELE


Časopis Kúpele predstavuje rodinný časopis pre ľudí stredného veku s aktívnym prístupom k zmene životného štýlu v záujme dosiahnutia vyššej kvality života.
Časopis Kúpele je zameraný na propagáciu nového imidžu liečebných kúpeľov, založených na prírodnom bohatstve minerálnych a termálnych prameňov, odbornej medicínskej starostlivosti v kontexte so zásadami prevencie a zdravého životného štýlu.
Prezentuje nové možnosti a prístupy v liečbe a udržiavaní dobrej kvality života aj u chronických pacientov. V spolupráci s odborníkmi v oblasti kúpeľníctva orientuje čitateľov v nových trendoch vývoja európskeho kúpeľníctva, charkterizuje rozdiely medzi kúpeľníckymi produktami a wellness produktami, poukazuje na šance ich existencie a rozvoja.
Časopis Kúpele prezentuje liečebné kúpele z hľadiska ich jedinečnosti, poskytuje priestor na propagáciu príslušných regiónov. Mapuje voľnočasové aktivity a ponuku produktov zážitkového cestovného ruchu. Ponúka propagáciu možností poznávania prírodného bohatstva, historických pamiatok, propagáciu kultúrnych podujatí, športových aktivít, relaxačných, regeneračných, kozmetických služieb i gastroponuky v danom regióne.
Pravidelné rubriky:
Trendy v kúpeľníctve • Nové prudukty • Zaujímavosti • Prevencia • Procedúra • Kúpeľná sezóna • Predstavujeme • Krása • Zdravie • Regenerácia • Na návšteve • Služby • Poradňa • Tipy • Príbehy • Krížovka
Periodicita: Dvojmesačník
Kompletný cennik inzercie v časopise Kúpele si môžete stiahnuť na stránke časopisu Kúpele


Knihy

Cenník dohodou