Cenník inzercie


Kontakt na inzertné oddelenie vydavateľstva HERBA: +421 2 5477 6681
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk


Časopis LIEČIVÉ RASTLINY


Celofarebný populárno-vededecký dvojmesačník Liečivé rastliny, ktorý vychádza už 44 rokov a je jediný svojho druhu na Slovensku a v Čechách. Je to slovensko-český časopis, ktorý má dlhoročnú tradíciu – taktiež zloženie redakčnej rady je slovensko-české a sú v nej zastúpení poprední odborníci z oboch republík.
Časopis Liečivé rastliny je zameraný na zdravie človeka – na prevenciu pred ochorením a tiež liečbu ochorení. Pri závažnejších ochoreniach však odporúča fytoterapiu len ako doplnkovú liečbu, a to po dohode s lekárom. Upozorňuje na možné interakcie a riziká pri užívaní liečivých rastlín spolu s liekmi.
Cieľom časopisu Liečivé rastliny je informovať odbornú aj laickú verejnosť o najnovších poznatkoch z oblasti liečivých rastlín ako je pestovanie, zber a využitie liečivých rastlín, prináša informácie o fytoterapii pri prevencii a liečbe ochorení, najnovšie poznatky vedy a výskumu u nás aj v zahraničí, o správnej životospráve, recepty, informácie o prírodných produktoch.
Uverejňuje práce našich aj českých odborníkov z oblasti liečivých rastlín, poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy, kozmetiky a propaguje rôzne voľnopredajné produkty z uvedených oblastí.
Uverejňujeme 4-stranovú prílohu: „MINIATLAS LIEČIVÝCH RASTLÍN“ umiestnenú do stredu časopisu – určená je na založenie malého atlasu liečivých rastlín pre čitateľov.

Distribúcia časopisu Liečivé rastliny:
prostredníctvom distribučných spoločností cez stánky a obchodné siete na celom Slovensku predplatiteľom (aj do lekární), v ČR predplatiteľom

Technické údaje:
Ročník: XLVI.
Formát:
170 x 240 (šírka x výška) mm

Počet strán: 48
Počet čísiel/rok: 6

Technické údaje pre výrobu inzercie v časopise Liečivé rastliny:
Rozmer: 170 x 240 (šírka x výška) mm 5 mm na orez
Výťažky: 180 x 250 mm
Raster: 60
Tlač. technológia: ofsetová tlač
Papier: obálka 135 g krieda
Min. rastrový bod: 0,5 %, max. rastrový bod: 95%
Podklady dodať na CD, prípadne e-mailom vo formáte PDF tlačovej kvality*
*CMYK a zbalený použitý font písma alebo font prevedený do kriviek. V inom prípade náš systém automaticky nahradzuje písmo systémovým variantom čím neručíme za korektnosť textu !!!
Cena za číslo: € 2 (10 € pre predplatiteľov)

Kompletný cennik inzercie v časopise Liečivé rastliny si môžete stiahnuť na stránke časopisu Liečivé rastliny
 


Časopis KÚPELE


Časopis Kúpele predstavuje rodinný časopis pre ľudí stredného veku s aktívnym prístupom k zmene životného štýlu v záujme dosiahnutia vyššej kvality života.
Časopis Kúpele je zameraný na propagáciu nového imidžu liečebných kúpeľov, založených na prírodnom bohatstve minerálnych a termálnych prameňov, odbornej medicínskej starostlivosti v kontexte so zásadami prevencie a zdravého životného štýlu.
Prezentuje nové možnosti a prístupy v liečbe a udržiavaní dobrej kvality života aj u chronických pacientov. V spolupráci s odborníkmi v oblasti kúpeľníctva orientuje čitateľov v nových trendoch vývoja európskeho kúpeľníctva, charkterizuje rozdiely medzi kúpeľníckymi produktami a wellness produktami, poukazuje na šance ich existencie a rozvoja.
Časopis Kúpele prezentuje liečebné kúpele z hľadiska ich jedinečnosti, poskytuje priestor na propagáciu príslušných regiónov. Mapuje voľnočasové aktivity a ponuku produktov zážitkového cestovného ruchu. Ponúka propagáciu možností poznávania prírodného bohatstva, historických pamiatok, propagáciu kultúrnych podujatí, športových aktivít, relaxačných, regeneračných, kozmetických služieb i gastroponuky v danom regióne.
Pravidelné rubriky:
Trendy v kúpeľníctve • Nové prudukty • Zaujímavosti • Prevencia • Procedúra • Kúpeľná sezóna • Predstavujeme • Krása • Zdravie • Regenerácia • Na návšteve • Služby • Poradňa • Tipy • Príbehy • Krížovka
Periodicita: Dvojmesačník
Kompletný cennik inzercie v časopise Kúpele si môžete stiahnuť na stránke časopisu Kúpele


Knihy

Cenník dohodou


0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Bleskovky

2021 - oznam

V súvislosti so situáciou okolo COVID-19 a prácou z domu nedvíhame kontaktnú pevnú linku. V prípade volajte 0905 174 588, prípadne píšte na mejl.

Zmena sídla spoločnosti (poštovej adresy) na  Bárdošova 3, 831 01 Bratislava (od 27. 3. 2021). Redakcie zostali na pôvodnej adrese Limbova 12

Inzercia