Zoznam vydaných titulov vydavateľstva HERBA

Späť na domácu stránku Herba / Back to Herba homepageČASOPISYKľúčové slová, ktoré nájdete v časopise
Liečivé rastlinyčasopis - miniatlas - aromatické rastliny, bylinka, bylinky, bylinné sirupy, čaj, čajoviny, čerstvé, extrakt, fytoterapeutiká, farmaká, fyto, fytofarmaká, choroba, choroby, jedovaté, kalendár, koncentrácia, koreň, koreninové rastliny, kvalitné, kvety, liek, liečivo, liečenie, liečivá, liečivá rastliny, liečivé, liečivé rastliny, liečivý, ľudová liečba, ľudové liečiteľstvo, listy, nálev, obklad, odvar, pestovanie, prípravky, rastlina, rastliny, recept, starostlivosť, účinné, účinok sušené, úprava, vírus, vláknina, výplach, výťazky, významné osobnosti, výživa, výživový doplnok, zber, zdravie,
Kúpelečasopis - bad, diagnóza, hipoterapia, choroba, indikačný zoznam, jódová voda, kúpele, kúpeľníctvo, kúpelný pobyt, kúpeľná starostlivosť, kur, liečivá voda, masáž, minerálna voda, ochorenia, ozdravné pobyty, pacient, pobyt, pobyty seniorov, poistenie, poistenci, prírodná voda, procedúra, regenerácia, rehabilitácia, relax, spa, terapia, welness, zábaly, zdravie, životný štýl, Kúpele Vyšné Ružbachy, Kúpele Piešťany, Kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Vyhne, Kúpele Sklené Teplice, Kúpele Smrdáky, Bardejovské kúpele, súťaž, Vadaš, Thermal,
Lekársky obzorčasopis - antibiotiká, bolesť, diagnóza, editorial, fraktúra, hepatitída, história a súčasnosť, hospitalizácia, chemoterapia, chirurgický výkon, choroba, choroby, infekcia, kazuistika, lekár, liečba, MUDr, nemocnica, ochorenie, operácia, pacient, pôvodná práca, prehľad, prevencia, rezistencia, rubriky, SACCME, sestra, Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), starostlivosť, zdravie, zdravotníctvo, zlyhanie, zlyhávanie
Farmaceutický obzorčasopis - biológia, farmácia, farmaceut, health, lekáreň, liek, liečivo, léčivo, nemocničná lekáreň, pacient, riziko, roztok, terapeutický, terapia, vitamín, zmes,
Ošetrovateľský obzorčasopis - Hospic, hospital, nemocnica, nurse, ošetrovanie, ošetrovateľ, ošetrovateľstvo, sestra, zdravotnícke zariadenie, zdravotnícky personál, zdravotníctvo,
Metodické listy racionálnej farmakoterapiepríloha časopisov Lekársky obzor a Farmaceutický obzor

 

KNIHY - Dieškova edíciaKľúčové slová, ktoré nájdete v knihe
GeriatriaDieškova edícia, geriatria, geront, gerontológia, starý človek, domov, dôchodca, sociálne služby, starostlivosť, geriatrické syndrómy, ambulantná regiatria, starnutie, vyšší vek, sénium, senior, multimorbidita, ošetrovateľstvo, poruchy, eutanázia, paliatívna starostlivosť, stomický pacient, imobilita, retencia, synkopa, dekubity, delírium, pády,
Zlyhávanie a transplantácia srdcaDieškova edícia, aktivácia imunitného systému, aktivita telesná, aldosterón, alotransplantácia srdca, angiotenzín, Antitrombotická liečba, Artériová hypertenzia, Baktériové infekcie, betablokátory, biopsia myokardu, blokáda pravého Tawarovho ramienka, blokátory kalciových kanálov, bradydysrytmie, bradykardia, by-pass aortokoronárny, Candida albicans, Candida tropicalis, Cryptococcus neoformans, cyklosporín, cytokíny, cytomegalovírus, defibrilátory, diabetes mellitus, Diuretiká, dysfunkcia myokardu, Echokardiografické vyšetrenie, enterokoky, Epidemiológia, Fibrilácia predsiení a srdcové zlyhávanie, hemodialýza, Chirurgia srdcového zlyhávania, implantácia kardiostimulátora, implantácia umelého srdca, Imunosupresívna liečba, infekcia vírusom Epsteina-Barrovej, infekcie baktériové, infekcie kandidové, infekcie vírusové, kardiostimulácia, klasifikácia podľa NYHA, Kortikoidy, kvalita života, kyselina acetylosalicylová, Mechanické podporné systémy, morbidita, mortalita, Mykotické infekcie, očkovanie, Poruchy rytmu, Prognóza srdcovího zlyhávania, stafylokoky, streptokoky, tachykardie, Vírusové infekcie, zlyhávanie srdcové
Pediatria (1 a 2)Dieškova edícia, absces, abúzus, ACE (enzým konvertujúci angiotenzín), acne vulgaris, adolescencia, afta, akupunktúra, alergén potravinový, alergia, angína, anorexia, arytmia, avitaminóza, besnota, bolesť, borelióza lymská, botulinizmus, cirhóza, cysta,diabetes mellitus, dojčenie, dysrytmia, edém, EEG (elektroencefalografia), echokardiografia, fotodermatóza, fraktúra, gynekológia detská, hém, hematóm, hemoroid, hendikep, hepatitída (A, B, C, D, E), HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie), hlien viskózny, hnačka, homosexualita, horúčka, hypervitaminóza, hypoglykémia, choroba, Imunizácia, očkovanie, infekcia, jazva, kašeľ, krívanie, liečba, malnutrícia, melanóm malígny, metastáza, mykóza, nádcha senná, nauzea, obezita, parazit črevný, pigmentácia, podvýživa, pomočovanie, popálenina, probiotikum, protilátka, rast, rázštep podnebia, sacharid, SARS, stria, struma, talasémia, terapia, tuberkulóza, Vitamín, vláknina, vracanie, výživa, zápal, zápcha
NefrológiaDieškova edícia, nefrín, absces, anémia, antigén, baktéria, biopsia, bunka, CAVH, cysta, diabetes mellitus, erytrocyt, fenotyp, FSGS, glomerulonefritída, hematúria, horúčka, hypertenzia, choroba, infekcia, kreatinín, kvalita života, leukocyt, liečba, magnetická rezonancia, nádor, nekróza, oblička, pacient, porucha, syndróm, transplantícia, vaskulitída,

 

KNIHYKľúčové slová, ktoré nájdete v knihe
Právo a zdravotníctvoKarol Tóth a kolektív - štát, ústava, ľudské práva, právny štát, demokracia, štátna moc, deľba moci, spravodlivosť, právna norma, medicínske právo, zdravie, zdravotná starostlivosť, informovaný súhlas, zdravotná dokumentácia, biomedicínsky výskum, transplantácia, sterilizácia, zdravotnícky pracovník, pacient, európska charta práv pacientov, trestný čin, život, pracovnoprávna zodpovednosť, profesijné združenia, verejné zdravie, odborná spôsobilosť, zdravotný dozor, priestupky, delikty, medzinárodné právo, lekár, zdravotník
Slovník anglických skratiek v medicíne a farmáciiJozef Kolář - Na jednej strane rad skratiek sa stáva bežnou alebo preferovanou alternatívou, ďalšie dokonca vytláčajú pôvodné úplné znenie slov, z ktorých je skratka zostavená. Ako príklad môžeme uviesť skratky AIDS, CT, DNA, RNA a i. Skratky sa stávajú permanentnou súčasťou odborného slovníka profesnej komunity, a nielen jej. Na druhej strane existujú iné skratky, ktoré nie sú tak univerzálne prijímané, ďalej viacvýznamové skratky, skratky s rôznou všeobecnou platnosťou, výkladom a pod. Vznikajú tak zoznamy skratiek, ktoré sa neodporúčajú používať: - nebezpečné skratky: nesprávne pochopenie alebo vysvetlenie významu, napr. skratky OD vo význame raz denne (once daily) a vo význame pravé oko (oculus dexter, right eye) pri aplikácii lieku a možné poškodenie zdravia pacienta, - skratky s protichodným alebo dvojznačným významom, napr. skratka BO vo význame stolica bola (bowel opened) a obštrukcia čreva (bowel obstruction), - skratky, ktoré je možné ľahko chybne prečítať alebo interpretovať, napr. skratka HCT označujúca hydrokortizón bola prečítaná ako hydrochlorotiazid. Problémov je viac – terminologická nejednotnosť, nedôslednosť, nekorektný preklad. Publikovanie skratiek nie je schválením ich legitímnosti alebo známkou toho, že sa všeobecne používajú. V mnohých prípadoch majú niektoré skratky, ako už bolo spomenuté, viac významov, a preto je potrebné ich vnímať v celkovom kontexte. Sú neoficiálne a pre časť používateľov irelevantné. Príručka nemá oficiálny charakter, nekladie si za úlohu odporúčať uvedené skratky ako jediné možné.
AIDS, gal, HAA, IACE, JME, KFD, LAB, MDU, NADPH, OAA, QB, RAAS, S/P, TID, Vag, WDWNAAM,...
Malé repetitórium zubného lekáraMalá lekárska knižnica, Ivan Erdelský, Richard Jurkovič, Tomá Siebert - absces, absces parodontálny, acylpyrín, adrenalín, alergia, alergická reakcia, afta, anamnéza, anestetikum, anestézia, angioplastika, anomália, atopia, bolesť, citlivosť krčka, COX-2, cysta, čap koreňový, devitalizácia zuba, diabetes mellitus, diagnostika bolesti, dieťa, dlaha, dojča, dotazník anamnestický, drain, dreň zubná, embólia, endokarditída, erupcia zubov, erytém, extrakcia zuba, farba zuba, farmakoterapia, fazeta, fluór, gingivitída, hematóm, heparín, herpes simplex, herpes zoster, hodnoty biochemické, hryzenie sliznice, hygiena dentálna, hygiena ústna, choroby úst, infekcia, inlay, jazyk, kameň zubný, karies, kašeľ, kaz zubný, kŕče, kútik ústny, kývavosť zuba, lekárnička prvej pomoci, liečba heparínom, masáž srdca, mdloba, mostík, obrna lícneho nervu, ošetrenie chrupu, pečatenie zubov, plak, pulpa, pulpitída, sánka, slina, sliznica úst, ústa, uzdička, zápach z úst, zápal, zub neprerezaný,
Vývojová dysplázia bedrového kĺbuMalá lekárska knižnica, Milan Kokavec, Elena Žiaková - analýza kineziologická, anamnéza rodinná, antisepsa, aparát lokomočný, autoštep kostný, balenie novorodencov, báza oporná, bolesť, centrum osifikačné, CNS, coxa valga, DDH, deformita kĺbu, deformita kolien, diagnóza DDH, dysplázia kĺbu bedrového, dysplázia kĺbu vývojová, dysplázia koxy, extenzia, extrarotácia končatín, femor, fixácia optická, flexia kolien, genetika DDH, hlava femoru, hodnotenie výsledkov liečby, chôdza, chrbtica, chrupka Y, imobilizácia, kineziológia vývojová, kĺb bedrový, kĺb členkový, kĺb kolenný, kĺb reponovaný, komplikácie liečby DDH, kosť, koxa, koxartróza, krívanie, liečba DDH, lokomócia, luxácia, motorika, nohavičky Poštolkove, novorodenec, obdobie postnatálne, ortopédia, otáčanie dieťaťa, plienka, pohyb, poloha kĺbu, poloha končatín, polohovanie, porucha hybnosti, puzdro kĺbové, rast, repozícia, rőntgen, rovnováha, rtg vyšetrenie, sonografia, ultrazvuk, vykĺbenie koxy, záťaž kĺbu, zhyb
K niektorým etickým otázkam súčasnej medicínyMalá lekárska knižnica, Kukumberg, etika, etický,
Beta-talasémieMalá lekárska knižnica, Fábryová Viera - Alfa-talasémia, anémia kosáčiková, beta-talasémia, beta-talasémia major, beta-talasémia v spojení so štruktúrovými variantami beta-reťazca, defekt štiepenia RNA, delta-beta-gama-talasémia, delta-beta-talasémie, delta-talasémia, deo talasémie, diagnostika beta-talasémií, dominantná beta-talasémia, druhy hemoglobínov, formy talasémií, fyziológia erytrocytu, gama-delta-beta-talasémie, globín, hém, hemoglobín, HPFH, choroba s hemoglobínom H, choroby zriedkavé talasemické, inžinierstvo genetické, klinický obraz beta-talasémií, liečba beta-talasémií, nosiči alfa-génu, patofyziológia beta-talasémií, počet erytrocytov, prevencia beta-talasémií, rezistencia erytrocytov, syntéza globínu, talasémia major, talasémia minima, talasemia minor, výskyt beta-talasémií na Slovensku, vytvorenie hybridného génu, základná charakteristika beta-talasémií
Praktická hepatológia (2. vydanie)Malá lekárska knižnica, Hrušovský, pečeň, pečeňový,
Pacient s infekciou HIVMalá lekárska knižnica, AIDS, HIV, imunita
Endodoncia - filozofia a praxMalá lekárska knižnica, alveola,, amputácia pulpy, Anamnéza, bolesť spontánna, bolesť vystreľujúca, Cement, cement bez buniek, čapy koreňové, dentín, devitálny zub, endodoncia v mliečnom chrupe, extrakcia, granulóm, gutaperča, chlad, infekcia v dutine zuba, kanál koreňový, kaz zubný, kazová lézia, koferdam, medzivložka s antimikróbovým účinkom, molár, nekróza, gangréna, parodontitída, kerforácia koreňa, kulpa, kulpitída, pulpo-dentínový komplex, röntgenologické vyšetrenie, ultrazvuk, zápal pulpy, zub očný,
Geriatria pre praktického lekára (2. vydanie)Malá lekárska knižnica
Vysoký krvný tlakMalá lekárska knižnica, systolický tlak, diastolický tlak, hypertenzia
Antibiotiká v liečbe baktériových infekciíMalá lekárska knižnica

 

HERBA | Liečivé rastliny | Kúpele | Metodické listy | Lekársky obzor | Farmaceutický obzor | Ošetrovateľský obzor | Dieškova edícia | Malá lekárska knižnica
© 2000-2010 Herba. Všetky práva vyhradené. Herba je ochranná známka spoločnosti Herba, spol. s r.o.