V súvislosti s ukončením podpory FLASH sme prerobili stránku Metodických listov. Fungujúce čísla Metodických listov budú v zozname nižšie uvedené tučným písmom a nájdete ich v samostatných článkoch

Ďakujeme za pochopenie


Metodický list č. 67 - Liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly režimom Treat and Extend
Metodický list č. 66 - Racionálna farmakoterapia vertebrogénnych bolestí
Metodický list č. 65 - RSV infekcie v detskom veku
Metodický list č. 64 - Hepatálna encefalopatia – diagnostika a liečba
Metodický list č. 63 - Nealkoholová tuková choroba pečene
Metodický list č. 62 - Divertikulová choroba hrubého čreva – diagnostika a liečba
Metodický list č. 61 - Racionálna diagnostika a liečba chronickej žilovej choroby

Metodický list č. 60 - Racionálna liečba antipsychotikami
Metodický list č. 59 - Artériová hypertenzia
Metodický list č. 58 - Racionálna liečba biologicky podobnými liekmi v indikáciách bioterapeutík
Metodický list č. 57 - Diagnostika a liečba hepatitídy C dvojkombináciou 2K
Metodický list č. 56 - Manažment liečby hepatocelulárneho karcinómu
Metodický list č. 55 - Diagnostika a liečba spondyloartritíd
Metodický list č. 54 - Manažment liečby chronickej hepatitídy C trojkombináciou 3K-BOC boceprevir – pegylovaný interferón a – ribavirín
Metodický list č. 53 - Racionálna liečba chronických nešpecifických zápalov čreva
Metodický list č. 52 - Manažment liečby chronickej hepatitídy C trojkombináciou 3K-TVR telaprevir – pegylovaný interferón – ribavirín
Metodický list č. 51 - Manažment pacientov s malígnym melanómom kože


Metodický list č. 50 - Racionálna farmakoterapia RSV infekcií v detskom veku
Metodický list č. 49 - Racionálna liečba depresie
Metodický list č. 48 - Prevencia diabetes mellitus 2. typu
Metodický list č. 47 - Racionálna farmakoterapia bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach
Metodický list č. 46 - Racionálna diagnostika a liečba celiakie
Metodický list č. 45 - Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii
Metodický list č. 44 - Manažment a racionálna farmakoterapia dyspepsie
Metodický list č. 43 - Racionálna liečba chronických nešpecifických zápalov čreva
Metodický list č. 42 - Racionálna liečba depresie
Metodický list č. 41 - Manažment a liečba chronických komplikácií diabetes mellitus


Metodický list č. 40 - Racionálna diagnostika a liečba hemochromatózy
Metodický list č. 39 - Manažment a liečba akútnych komplikácií DM
Metodický list č. 38 - Diagnostika a liečba systémových mykóz
Metodický list č. 37 - Racionálna liečba refluxovej choroby pažeráka 
Metodický list č. 36 - Racionálna liečba dislipoproteinémií
Metodický list č. 35 - Liečba chronickej vírusovej hepatitídy B
Metodický list č. 34 - Liečba chronickej vírusovej hepatitídy C
Metodický list č. 33 - Racionálna liečba peptického vredu
Metodický list č. 32 - Racionálna liečba DM 1. typu
Metodický list č. 31 - Racionálna liečba antipsychotikami

Metodický list č. 30 - Racionálna liečba DM 2. typu
Metodický list č. 29 - Racionálna liečba krvácania pri portálnej hypertenzii
Metodický list č. 28 - Farmakoterapia reumatoidnej artritídy
Metodický list č. 27 - Liečba depresie
Metodický list č. 26 - Racionálna liečba chronických zápalov čreva
Metodický list č. 25 - Racionálna farmakoterapia osteoartrózy
Metodický list č. 24 - Racionálna liečba dislipoproteinémií
Metodický list č. 23 - Farmakoterapia ischemickej choroby srdca
Metodický list č. 22 - Racionálna farmakoterapia Osteoporózy
Metodický list č. 21 - Racionálna liečba diabetu 2. typu


Metodický list č. 20 - Farmakoterapia pneumónií
Metodický list č. 19 - Liečba chronickej vírusovej hepatitídy B a C
Metodický list č. 18 - Benígna hyperplázia prostaty
Metodický list č. 17 - Manažment renálnej anémie
Metodický list č. 15-16 - Terapeutické monitorovanie hladín liečiv
Metodický list č. 14 - Profylaxia chirurgických ranových infekcií
Metodický list č. 13 - Farmakoterapia chronických biliárnych hepatitíd
Metodický list č. 12 - Akútne respiračné infekcie
Metodický list č. 11 - Prevencia a liečba febrilnej neutropénie

Metodický list č. 9-10 - Artériová hypertenzia
Metodický list č. 8 - Racionálna liečba peptických vredov


Metodický list č. 7 - Farmakoterapia problémových skupín pacientov s chronickou hepatitídou B, C a D
Metodický list č. 6 - Prevencia a liečba GIT-komplikácií
Metodický list č. 5 - Farmakoterapia dyslipoproteinémií
Metodický list č. 4 - Antibiotická liečba akútnych nákaz HCD a priedušiek
Metodický list č. 3 - Farmakoterapia chron. hepatitídy B, D a C IFN alfa
Metodický list č. 2 - Antibiotická liečba
Metodický list č. 1 - Zásady liečby NSAID