Metodický list č. 64 - Hepatálna encefalopatia – diagnostika a liečba
Metodický list č. 63 - Nealkoholová tuková choroba pečene
Metodický list č. 62 - Divertikulová choroba hrubého čreva – diagnostika a liečba
Metodický list č. 61 - Racionálna diagnostika a liečba chronickej žilovej choroby
Metodický list č. 60 - Racionálna liečba antipsychotikami
Metodický list č. 59 - Artériová hypertenzia


Metodický list č. 58 - Racionálna liečba biologicky podobnými liekmi v indikáciách bioterapeutík
Metodický list č. 57 - Diagnostika a liečba hepatitídy C dvojkombináciou 2K
Metodický list č. 56 - Manažment liečby hepatocelulárneho karcinómu
Metodický list č. 55 - Diagnostika a liečba spondyloartritíd ribavirín
Metodický list č. 54 - Manažment liečby chronickej hepatitídy C trojkombináciou 3K-BOC boceprevir – pegylovaný interferón a – ribavirín
Metodický list č. 53 - Racionálna liečba chronických nešpecifických zápalov čreva
Metodický list č. 52 - Manažment liečby chronickej hepatitídy C trojkombináciou 3K-TVR telaprevir – pegylovaný interferón – ribavirín
Metodický list č. 51 - Manažment pacientov s malígnym melanómom kože
Metodický list č. 50 - Racionálna farmakoterapia RSV infekcií v detskom veku

Metodický list č. 49 - Racionálna liečba depresie
Metodický list č. 48 - Prevencia diabetes mellitus 2. typu
Metodický list č. 47 - Racionálna farmakoterapia bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach
Metodický list č. 46 - Racionálna diagnostika a liečba celiakie
Metodický list č. 45 - Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii

Metodický list č. 44 - Manažment a racionálna farmakoterapia dyspepsie vo formáte PDF
Metodický list č. 43 - Racionálna liečba chronických nešpecifických zápalov čreva vo formáte PDF
Metodický list č. 42 - Racionálna liečba depresie vo formáte PDF
Metodický list č. 41 - Manažment a liečba chronických komplikácií diabetes mellitus vo formáte PDF
Metodický list č. 40 - Manažment a liečba chronických komplikácií diabetes mellitus vo formáte PDF

Metodický list č. 39 vo formáte PDF
Metodický list č. 38 vo formáte PDF
Metodický list č. 37 vo formáte PDF
Metodický list č. 36 vo formáte PDF
Metodický list č. 35 vo formáte PDF
Metodický list č. 34 vo formáte PDF
Metodický list č. 33 vo formáte PDF
Metodický list č. 32 vo formáte PDF

Metodický list č. 22-31 vo formáte PDF
Metodický list č. 21 vo formáte PDF
Metodický list č. 20 vo formáte PDF
Metodický list č. 19 vo formáte PDF
Metodický list č. 18 vo formáte PDF
Metodický list č. 17 vo formáte PDF
Metodický list č. 15-16 vo formáte PDF
Metodický list č. 14 vo formáte PDF
Metodický list č. 13 vo formáte PDF
Metodický list č. 12 vo formáte PDF
Metodický list č. 11 vo formáte PDF

Metodický list č. 9-10 vo formáte PDF
Metodický list č. 8 vo formáte PDF

Metodický list č. 7 - Farmakoterapia problémových skupín pacientov s chronickou hepatitídou B, C a D
Metodický list č. 6 - Prevencia a liečba GIT-komplikácií
Metodický list č. 5 - Farmakoterapia dyslipoproteinémií
Metodický list č. 4 - Antibiotická liečba akútnych nákaz HCD a priedušiek
Metodický list č. 3 - Farmakoterapia chron. hepatitídy B, D a C IFN alfa
Metodický list č. 2 - Antibiotická liečba
Metodický list č. 1 - Zásady liečby NSAID

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Inzercia